Geri

Türkler Müslümanlar ve Kaplumbaga Ada (Kuzey Amerika Kızılderili) Müslümanlar Arasında Anlastığı Yedi Nokta

English

 

 
  Sayın Arkadaşlar, kimse kimseyi her hangi bir inanca zorlayamaz. Biz Türk Müslüman halk ve Kaplumbaga Ada (Kuzey Amerika Kızılderili) Müslüman halk olduğumuz için, 27ci günde, Ramazan ayada, Hicret'ten sonra 1426cı yılde Dört Dört Nokta Kaplumbağa Ada'dan yayından sonra, buradaki 7 noktada anlaştık ve bu konunun sonuçu budur. Türkiyeden bize Allah'a ve Peygambere ve Müslümanlara kufr mesajlar gönderen bir daha göndermesin bu tur mesajlar.  
   

1.Herkes doğuştan sıcak , soğuk , büyük ve küçük gibi şeyleri biliyor. Bu çeşit bilgilere göre her kes Yaratıcını var oldugunu biliyor ve bunun için dünyada tüm insanlar bir şey ibadet ediyorlar. Öteki tür bilgiler yazmak ve okumak gibi tanınmış bilgilerdir.

2. Dünyada iki çeşit din var: çoktanrıcılık ve tektanrıcılık. Çoktanrıcılık anlatıyorlar ki bir çok tanrılar var. Eğer tanrılar çok olsaydılar, o zaman her tanrı kendi mülkü kendine çekecekti. Ağaç tanrı ağaçlar kendine çekecekti. Su tanrı sular kendine çekecekti, vs. Biz görecektik ki tum yaratılışı ayrı ayrı gidecekti. Böyle bir şey olmuyor ve tum yaratıkları mükemmel bir düzen içinde görüyörüz. Bu bize çoktanrıcılıktan uzaklaştırıyor tektanrıcılığa doğru.

3. Dünyada dört çeşit tektanrıcı din var : Yahudilik, Haçlilik,  İslam ve Kamcilik. İlk zamanlarda tüm tektanrıcı din sahip olan insanlar bir din İslam içindeydi ve onlara Peygamber Musa Aleyhi Selam Allah'ın Kitap Tevrat getirdi. Peygamber Musa Aleyhi Selam 'dan sonra Peygamber İsa Aleyhi Selam onlara Allah'ın Kitap İncil getirdi. Onu bazı kişiler kabul ettiler ve din Islam içinde kaldılar. Onu kabul etmiyenler Yahudilik diye yeni bir din kurduler. İsa Aleyhi Selam 'dan sonra, son Peygamber, Peygamberimiz Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam geldi ve Kur'ani Kerim getirdi. Onu bazı kişiler kabul ettiler ve İslam dini içinde kaldılar. Onu kabul etmiyenler Haçlilik diye yeni bir din kurduler. Bundan anlıyoruz ki yeni dinler kurmamaliyiz ve din İslam ve tüm Peygamberler kabul etmemiz lazim ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam 'ın yolunda gitmemiz lazım. Kamciliğa gelince, Kamci kişiler Yaratıcının Bir olduğunu inaniyorlar ve tüm Peygamberlere kabul ediyorlar ve  Peygamber Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam hakkında haber aldığınden sonra İslam Din kabul ettiler ve Kam şifa ve tedavi geleneiği uygulamayı devam ediyorlar.

4. Peygamberlerin insanlara onların gerçek Peygamberler olduğu göstermek için Peygamberlerda Mucizeler vardi. Firavunun sahirlere Peygamber Musa geldi ve gerçek bir sopa gerçek bir yilana dönüştü. Firavunun sahirler iyice anladılar ki bu bir Mucizeymiş ve sihir degilmiş. Bu Mucizeden Musa'nin Peygmber oldugunu o kadar iyi anladılar ki iman getirdiler ve Firavun onlara yakti ve onlar yinede imandan çikmdılar. Sonra Peygamber İsa cok iyi tıp bilen Yahudilere geldi. Peygamber Isa eliyle hasta ve sakat insanlaraa ileşiyordu. Yahudiler bu bir Mucizenin olduğunu ve İsa'nin Peygamber oldugunu bunu görünce iyi biliyordular. Peygamberimiz Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam çok iyi şair olan Araplara geldi. Olanlara Kur'an i Kerim'dan Ayetleri okuduğu zaman, onlar Kuran'in Allah Celle Celaluhu'dan geldiği bir Mucize olduğunu ve insanin yaptiği bir sözu olmadiği iyi anladılar, ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam Peygamber olduğunu iyi anladılar. Bir harfın eksik olduğunu belli olmdan Kuran i Kerim'dan bir harf çikartmaz. Bir harfın fazla olduğunu belli olmdan Kuran i Kerim'e bir harf eklemez. Kuran i Kerim'in hiç bir bölüme eşit olarak insanlar bir şey yazmazlar. Önceki Peygamberlerim Mucizeler yanimzda değiller, fakat Peygamberimiz Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam ' in Mucizesi, Kuran i Kerim, yanımızdadir ve kimse Kuran i Kerim değiştirmez.

5. Kur'an i Kerim'de Peygamberlerin getirdiği Kitaplar beraber Allah Ta’Ala Hikmet'de gonderdiğini Soyledi. Arapçada Hikmah Hikmet demektir ve Kuran i Kerim'deki Arapça anlıyan kişi Peygamberlerin getirdiği Kitaplar beraber gelen Hikmet, Peygamberlerin getirdiği Kitaplar uygulama bilgisi demektir, ve bu Sunneti'dir.

6. Kur'an i Kerim bizimledir ve kimse onu değiştiremezAma kendimize Sünnetin Allah Cella Celauhu tarafından Peygamberimize verilen ve Peygamberimizin Kur'an i Kerim'la beraber bize getirdiği Sünnetin nerede olduğunu sorarız. Hicr Suresi 9. Ayette Allah Celle Celaluhu zikrin korudunu Söyledir. Zikrin Kur'an ve Sünnet anlamına geldiğini Arapça bilenler anlarlar, Peygamber Muhammed Aleyhi Selatu ve Selam Kur’an ve Sunnetti onun yanındakilere, Sahabiler, oğretti Allah Celle Celaluhu onlardan Razi Olsun. Kuran'da Allah'u Celle Celaluhu onlardan Razi olduğunu söyler. Bu onların güvenilir oldukları ve yanlış beyanlarda bulunmayacakları anlamına gelir. Sahabeler Kuran'ı ve Sünneti adı Tabeiin gelecek nesillere öğrettiler. Sonradan gelenler onların güvenilir olduklarını ve yanlış beyanlarda bulunmadıklarını bildirirler. Tabeiin Kur’an ve Sunneti adı Tabi-Tabeiin gelecek nesillere öğrettiler. Tabeiin onların güvenilir olduklarını ve yanlış beyanlarda bulunmadıklarını bildirirler. Sonra Tabi-Tabeiin Kur’an ve Sunnetti gelecek nesillere öğrettiler ve bunlar Alimlerdir. Alimler sonra gelecek nesildeki Alimlere Kur’an ve Sunnetti öğrettiler ve onların güvenilir olduklarını ve yanlış beyanlarda bulunmadıklarını bildirirler. Kendilerinden önceki güvenilir olan ve yanlış beyanlarda bulunmayan Alimaların temizlediği bugünkü ulemalarımız sayesinde Kuran ve Sünneti korunup günümüze kadar gelmiştir.

7. Alimler bize dersler vasıtasıyle Allah Celle Celaluhu’nin Dini oğretiyorlar : (1) Akide ,inanç, (2) Fikh ilk seviyede, Abdest ve Namaz oğrenmek gibi, (3) Kur’an, (4) Hadis, Peygamberin dedikleri, yaptıkları, konularda sustuğu şeyleri, ve vasfleri şahsiyetta ve görünüşta, (5) Sire Peygamberin Aleyhi Selatu ve Selam hayat, (6) Mustalahu l’Hadis, Hadis terimler, doğru olan Hadisler bulmak, (7) Usulu Fikh, Fıkıh temelleri, (8) Usulu Tafsir, Tafsir temelleri, (9) Carh ve Tadil, Hadisçiler hakkında bilgiler, (10) Nahu, gramer, (11) Sarf, kelime değişmesi şekil, (12) Belaga, konusmakta ve yazmakta açik sözlu olmak, (13) Fikh daha ust seviyede, (14) Tefsir.

 
 

 

 Kaynak: http://turtleisland.muslims.tripod.com/four_four_points.htm

              http://www.powow.com/htm/tr.htm

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Make your own free website on Tripod.com